ผลงานที่ผ่านมา

 • บริการติดตั้งไวท์บอร์ด

  ติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก และขอบอลูมิเนียม ความยาวหน้าบอร์ดไร้รอยต่อ
  (เฉพาะชนิดแม่เหล็กหน้าบอร์ดจะไร้รอยต่อ)
 • บริการติดตั้งบอร์ดกลางแจ้ง

  ติดตั้งบอร์ดกลางแจ้ง เป็นบอร์ดตู้กระจกพื้นกำมหยี่
  มีกุญแจล็อค ติดตั้งกลางแจ้งมีหลังคา
 • บริการติดตั้งบอร์ดกลางแจ้ง

 • บริการติดตั้งบอร์ดตู้กระจก

  ติดตั้งบอร์ดตู้กระจก เป็นบอร์ดตู้กระจกพื้นกำมหยี่ มีกุญแจล็อค
 • บริการติดตั้งบอร์ดตู้กระจก

 • ติดตั้งบอร์ดตู้กระจก ที่สถาณีรถไฟฟ้า

  บริการติดตั้งบอร์ดตู้กระจก ที่สถาณีรถไฟฟ้า
  เป็นบอร์ดตู้กระจกพื้นกำมหยี่ มีกุญแจล็อค
 • ติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก

  บริการติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก
  ซ้าย-ขวาเป็นบอร์ดไม้ก๊อก ตรงกลางไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
 • ติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก

  บริการติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก ด้านซ้ายบอร์ดไม้ก๊อก
  ด้านขวาไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
 • ติดตั้ง ไวท์บอร์ดขอบไม้สักตีเส้น

  บริการติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก ด้านซ้ายติดสติ๊กเกอร์ตารางงาน
  ด้านขวาไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
 • ไวท์บอร์ดเคลือบเรซิ่น

  บริการติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก หน้าบอร์ดติดสติ๊กเกอร์
  เคลือบทับด้วยเรซิ่น คงทนใช้งานได้ยาวนาน
 • บอร์ดขอบไม้สัก ตีเส้น

  บริการติดตั้งไวท์บอร์ดขอบไม้สัก ตีเส้นด้วยสติ๊กเกอร์ตารางงาน

 • กระดานฟลิปชาร์ท P-668 ลูกค้าสั่งพิเศษต้องการล้อเลื่อน


Visitors: 44,964